Eylül 5, 2016

Eğitim ve Seminer Departmanı

Öğrencilerin mesleki donanımlarına ve gelişimlerine katkı sağlamak, farklı bakış açıları kazandırmak, güncel çevre sorunlarına dikkat çekmek, konuşulup tartışılarak konunun irdelenmesini çözüm yollarının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla Eğitim ve Seminer komisyonu kurulmuştur.

Eğitim ve Seminer komisyonu, doğru ve etkili bilimsel yöntemlerle kirliliklerin önlenmesi veya kaynağında azaltılmasına yönelik alanında uzman ve/veya çevre duyarlılığına sahip kişi, kurum ve kuruluşların; sektörlerindeki uygulamaları, yeni iş sahalarını, uzmanlık alanlarını, mesleki dal seçiminde yol gösterici tecrübelerini aktarmaları amacıyla eğitim-söyleşi-seminer etkinliklerini düzenlemektedir.

Yapılan etkinlikler ile tarafsız ve çok yönlü olarak ilgili konu ele alınarak, konuklar ve öğrenciler arasında bilgi aktarımı sağlanması hedeflenmektedir. Atölye çalışmaları ile de bu aktarımın pekişmesi sağlanmaktadır.

İstaç Tıbbi Atık Yönetimi Eğitimi Programı,Kocaeli Üniversitesi’nin bu senekini üstlendiği Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımı (ÇSÖY) Forumu bu sene katıldığımız eğitimlerden birkaçı.Ayrıca komisyon olarak çevre eğitimleri için ilkokul ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklarla buluşmayı hedeflemekteyiz.