Eylül 5, 2016

İletişim ve Tanıtım Departmanı

Tam ve doğru bilgilere dayanarak Çevre Kulübü ile hedef kitleleri arasında iki yönlü iletişim akışını sağlamak ve bu iletişimi sürdürmek amacıyla İletişim ve Tanıtım komisyonumuz kurulmuştur.

İletişim ve Tanıtım Komisyonu, YTÜ Çevre Kulübünün gerçekleştirdiği her türlü etkinliğin başta kulüp üyeleri ile YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri olmak üzere, etkinliğin boyutuna göre Yıldız Teknik Üniversitesinde bulunan tüm kulüp ve öğrencilere, Türkiye’deki Çevre STK’ları ve Kuruluşlarına, gerektiğinde uluslararası çevre topluluklarına duyurulmasından sorumlu komisyondur.

Duyurular; hazırlanan afişler, el ilanları, broşürler, gönderilen e-postalar ve davetiyelerle gerçekleştirilir. Her türlü iletişim ve tanıtım materyali komisyon tarafından hazırlanır. Dışarıya açılan yüzümüz web sitemizin hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi; ayrıca YTÜ Çevre Kulübü facebook ve twitter hesaplarının denetlenmesi, kulüp ve komisyonlar içi haberleşme için oluşturulmuş e-posta gruplarının düzenlenmesi ve denetimi de İletişim ve Tanıtım komisyonunun sorumluluğundadır.