Eylül 5, 2016

Hakkımızda

kapak

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Kulübü; sürdürülebilir gelişim sürecinde sanayi, sosyal yaşam ve çevre boyutlarının iyi analiz edilerek sorunlara kapsamlı ve bütüncül çözümler üretmeyi hedefleyen, doğayı yok etme aşamasına gelmiş teknolojinin günümüzde doğayı kurtaracak bir araç olarak kullanılabileceği düşüncesini benimsemiş, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir kulüptür. YTÜÇEV, 2011 yılında “Geri Dönüşüm Kulübü (YTÜGED)’’ olarak kurulmuş, 2012 yılında tüzüğünü ve vizyon-misyonunu daha da genişleterek “Çevre Kulübü(YTÜÇEV)’’ olarak adını değiştirmiştir.

Kulübümüzün Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İstatistik gibi birçok bölümden geniş bir üye profili bulunmaktadır. Farklı alanlardan, farklı bakış açılarına sahip üyelerimizle çevre sorunları ve enerji üzerine çeşitli projeler gerçekleştirmekte ve etkinlikler düzenlemekteyiz.

Seminerler, söyleşiler, atölyeler düzenleyerek;alanında uzman, çevreye duyarlı kişi, kurum ve kuruluşlarla öğrencileri bir araya getiriyor, uygulanabilir çözüm önerileri sunabilecek disiplinler arası bir perspektif kazandırmaktayız.
Çevre, ekoloji, doğal yaşamı koruma ve iyileştirme, çevre duyarlılığını arttırma, çevre bilincini uyandırma, gönüllü faaliyetlere yönlendirme, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi, çevre yararı gözeterek yapılan projelere yönelme ve öncülük etme amaçlarını güderek üyelerimize ilgi alanları ve/veya üzerine öğrenim gördükleri meslek kolları için çevreye duyarlı bakış açısıyla entegre seçeneklerin, son gelişmelerin ve uygulamaların gerek yerinde görülmesi gerekse alanında uzman kişilerin yol göstericiliğinde aşama kaydetmesini sağlayan bilginin beceriye dönüştüğü aktiviteler ve projeler düzenlemekteyiz.

Teknolojinin, enerji üretiminin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden nasıl geliştirilebileceğini, uygulanan yöntemlerdeki eksikleri, evrensel bakış açısına sahip olan çalışanlar ve eğitimcilerle birlikte tartışarak kavramaktayız.