Eylül 5, 2016

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz:

Sürdürülebilir gelişim sürecinde sanayi, sosyal yaşam ve çevre boyutlarının iyi analiz edilerek sorunlara kapsamlı ve bütüncül çözümler üretmeyi hedefleyen ortak bir çevre bilincinin altyapısını oluşturmak,

Öğrencilerin ders dışında kişisel gelişimlerini destekleyen, iş bölümü ve takım çalışmasına yatkınlıklarına katkıda bulunan, çalışacağı sektörlerde çevre yararını gözeterek tarafsız ve etik kararlar almasını öğütleyen bir platformu gerçekleştirmek,
Ortak çevre bilincine sahip YTÜ mensuplarıyla mevcut çevre koşullarını, ekosistemleri ve doğal kaynakları koruma ve iyileştirme çalışmalarını daha üst seviyelere çıkarmak, yaşanılabilir bir dünyanın sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamak.

Misyonumuz:

Başlıca çevre sorunlarını teşkil eden konularla ilgili yerel ve ulusal tespitler yapmak, doğru ve etkili bilimsel yöntemlerle kirliliklerin önlenmesi ya da kaynağında azaltılmasına yönelik başta kulüp üyeleri olmak üzere bu konuda eğitim almak isteyen YTÜ mensuplarını da kapsayan eğitim programları düzenlemek, uzmanlık alanı geliştirerek çeşitli platformlarda söz sahibi Yıldızlılar yetiştirmek,

Üniversite – Sanayi işbirliğinin öne çıkacağı AR-GE ve ölçekli uygulamalarda çözüm ortağı olarak YTÜ öğrencilerinin aktif rol alarak gerek akademik bilgilerini uygulamaya dökebileceği gerekse meslekleri ile ilgili perspektif kazanabilecekleri ortamları hazırlamak ve gerekli materyalleri temin etmek,

Alanında uzman ve/veya çevreye duyarlılığına sahip kişi, kurum ve kuruluşları sektörlerindeki uygulamaları, yeni iş sahalarını, uzmanlık alanlarını, mesleki dal seçiminde yol gösterici tecrübelerini aktarmaları amacıyla YTÜ mensuplarıyla buluşturan panel, sempozyum, konferans, kongre, fuar vb. etkinlikleri düzenlemek.